Zasady gry w Mölkky

Zasady gry i ustawienie kręgli

W skrócie:

Sprzęt

Ustawienie kręgli przed rozpoczęciem rozgrywki
 • Dwanaście drewnianych kręgli o zbliżonych rozmiarach, oznaczonych liczbami 1–12.
 • Większy od kręgli zbijak nazywany Mölkky

Ustawienie

 • Ponumerowane kręgle ustawia się w sposób przedstawiony na rysunku obok (układ początkowy):
 • Linia rzutu wyznaczana jest w odległości 3-4 metrów od układu kręgli.

Podstawy

 • Gracze na zmianę starają się zbijać ponumerowane kręgle zbijakiem Mölkky
 • Po każdym rzucie przewrócone kręgle są ustawiane w miejscu, w którym się zatrzymały.
 • Zwycięża pierwszy gracz, który osiągnie dokładnie 50 punktów

Punktacja

 • Za przewrócenie dokładnie jednego kręgla zdobywa się liczbę punktów równą liczbie umieszczonej na danym kręglu.
 • Za przewrócenie dwóch lub więcej kręgli zdobywa się liczbę punktów równą liczbie przewróconych kręgli.
 • Wynik gracza, który przekroczy 50 punktów obniża się do 25 punktów
 • Gracz, który w swoich trzech kolejnych rzutach nie trafi w żaden kręgiel zostaje wyeliminowany

A teraz bardziej szczegółowo

Na przestrzeni lat uzgodniono szczegółowe zasady gry w Mölkky. Przedstawiamy zasady zaakceptowane przez większość oficjalnych stowarzyszeń i federacji Mölkky.

Zestaw Mölkky i jego oficjalne wymiary

Oryginalny zestaw do gry w Mölkky jest wykonany z drewna brzozowego. 12 ponumerowanych kręgli ma wysokość 15 cm, kręgle mają płaską podstawę, a u góry są ścięte pod kątem 45°. Średnica kręgla to 5,9 cm (2,3 cala). Numery od 1 do 12 są umieszczone na ściętych częściach kręgli. Długość zbijaka wynosi 22,5 cm (8,6 cala), a jego średnica - również 5,9 cm (2,3 cala).

Ustawienie kręgli

Przed rozpoczęciem gry kręgle ustawiane są w odległości 3,50 m (11,5 stopy) od graczy (układ początkowy na rysunku powyżej). Przewrócone kręgle ustawia się ponownie (bez odrywania ich od podłoża) dokładnie tam, gdzie się zatrzymały, z numerem zwróconym w stronę strefy rzutu. W ten sposób w trakcie gry kręgle rozprzestrzeniają się po polu gry.

Strefa rzutu

Do wyznaczenia strefy, z której gracze mogą wykonywać rzuty zbijakiem Mölkky używa się mölkkaari (patrz: zdjęcie).

Mölkkaari Mölkkaari składa się z czterech połączonych kawałków drewna. Każdy z nich ma długość 24 cm (9,45 cala), szerokość 3,2 cm (1,26 cala) i grubość 1,8 cm (0,71 cala). Mölkkaari ustawia się na podłożu w kształt trapezu, którego ramiona zagina się pod kątem 45° w stronę graczy. Wszystkie rzuty muszą być wykonywane zza mölkkaari, bez dotykania go.

Pole gry

Pole gry jest ograniczone liniami. Linie te mają jedynie charakter orientacyjny, nie wpływają w żaden sposób na punktację gry. Wyznacza się je wyłącznie z powodów praktycznych, aby zapobiec mieszaniu się kręgli z sąsiadujących pól gry. Kręgle, które wypadły poza pole gry są na nim ustawiane ponownie, prostopadle do miejsca, w którym się zatrzymały, w odległości od linii równej długości zbijaka Mölkky.

Pojedyncza rozgrywka

Gracze (lub drużyny) grają na zmianę, starając się przewrócić ponumerowane kręgle rzucając zbijakiem Mölkky ze strefy rzutu. Dozwolone są wszystkie techniki rzucania. Kręgiel uznaje się za przewrócony wyłącznie wtedy, gdy w całości leży na podłożu. Jeżeli kręgiel opiera się na innym kręglu, zbijaku lub naturalnym elemencie otoczenia (pień drzewa itp.), nie jest uznawany za przewrócony. Jeżeli opiera się na sztucznym elemencie otoczenia (krawężnik, ławka itp.), jest uznawany za przewrócony.

Gracz może zdobyć punkty tylko na dwa sposoby:

 • Przewrócenie dokładnie jednego kręgla oznacza zdobycz punktową równą liczbie zapisanej na kręglu
 • Przewrócenie dwóch lub więcej kręgli oznacza zdobycz punktową równą liczbie przewróconych kręgli (np. przewrócenie 3 kręgli przynosi 3 punkty)

Wygrywa pierwszy zawodnik, który osiągnie dokładnie 50 punktów, w ten sposób kończąc rozgrywkę. Jeśli wynik gracza przekroczy 50 punktów, jest obniżany do 25 punktów. Gracz, który w swoich trzech kolejnych rzutach nie przewróci żadnego kręgla zostaje wyeliminowany z gry. Jeżeli wszyscy zawodnicy zostaną wyeliminowani z gry, zanim którykolwiek z nich osiągnie 50 punktów, wygrywa ostatni gracz pozostający w grze.

Gra wielopartyjna

Rozgrywka Mölkky toczy się zazwyczaj między dwiema drużynami w systemie „lepszy z 3”. O tym, która z drużyn rozpocznie pierwszą partię decyduje losowanie (rzut monetą). W przypadku remisu po dwóch partiach, sumuje się wyniki każdej z drużyn z obu partii, a drużyna z wyższą sumą punktów rozpoczyna trzecią, decydującą partię. W przypadku remisu rozgrywa się mölkkout.

Mölkkout

Mölkkout to sposób wyłaniania ostatecznego zwycięzcy w przypadku zdobycia przez drużyny równej liczby punktów.

Ustawienie kręgli podczas mölkkoutu

W rozgrywce mölkkout kręgle z numerami 6, 4, 12, 10 and 8 (w tej kolejności) ustawia się jeden za drugim, zachowując między nimi odległość równą długości zbijaka Mölkky. Pierwszy z kręgli (z numerem 6) ustawia się w odległości 3,50 m (11,5 stopy) od strefy rzutu. Kręgle przewrócone podczas mölkkoutu ustawia się ponownie w ich początkowych pozycjach. Podobnie jak podczas zwykłej rozgrywki, za przewrócenie dokładnie jednego kręgla otrzymuje się liczbę punktów równą liczbie zapisanej na kręglu, a za zbicie dwóch lub więcej kręgli - liczbę punktów równą liczbie przewróconych kręgli.

O tym, która z drużyn rozpoczyna mölkkout decyduje rzut monetą. W drużynach składających się z 1 gracza, każdy gracz musi rzucić trzy razy. W drużynach składających się z 2 graczy, każdy gracz musi rzucić dwa razy. W drużynach składających się z więcej niż 2 graczy, każdy gracz musi rzucić tylko raz. Kolejność rzutów w rozgrywce między drużynami A i B przedstawia się tak:

 • drużyny 1-osobowe: A BB AA B
 • drużyny 2-osobowe: A BB AA BB A
 • drużyny 3-osobowe: A BB AA B
 • drużyny 4-osobowe: A BB AA BB A
 • itd…

Drużyna, która będzie miała najwięcej punktów po wykonaniu wszystkich rzutów wygrywa mölkkout. Jeżeli liczba punktów obu drużyn wciąż jest równa, każdy z graczy dostaje dodatkowy rzut, aż do momentu, w którym jedna z drużyn zdobędzie przewagę punktową.

Gdzie kupić?

Mölkky - wersja oficjalny

Jeśli chcesz kupić zestaw Mölkky, polecamy oficjalny zestaw dostępny na Amazon.

To najlepszej jakości zestaw używany w turniejach na całym świecie. Polecamy zakup bezpośrednio przez Amazon, ponieważ (w większości przypadków) jest to rozwiązanie najkorzystniejsze cenowo, biorąc pod uwagę darmową dostawę w wielu regionach.

view on amazon.com